Визначення норм часу на складально – зварювальні роботи.

Методика раз рахування норм часу на складально-зварювальні роботи.

Норми часу складально-зварювальних робіт визначає штучний час Т шт. на виконання операцій.

Штучний час розраховується формулою:

(3.3) [13]

де, t0 – основний час на складання або зварювання хвилин;

t вен. – допоміжний час на установку деталей на робочому місці, поворот її у процесі виконання операції, зачистка швів, встановлення режимів зварювання тощо, хв.;

t н.з. – складається із витрат часу на отримання завдання та виробничого інструктажу, на налаштування апаратури тощо, хв.;

t обс. – час на обслуговування робочого місця, хв.;

t н. – час на відпочинок, на особисті потреби, хв;

де, t опер. – оперативний час, хв..

Оперативний час для складальних робіт підбирається згідно «Общемашиностроительные нормативы времени на слесарно-сборочные работы по сборке машины и приборов в условиях массового, крупносерийного и среднесерийного типов производства».

Для складальних операцій:

Для зварювальних операцій:

Таблиця 9. Визначення норм часу на складально – зварювальні роботи.

№ опер. № перех. Зміст операції Тшт., хв Обґрунтування розрахунку
Комплектація
Закомплектувати згідно КК 23,4 К.74[10,11]
Контроль комплектації 2,6 К.25[10,11]
Переміщення L =6м 21,5 К.9,10,11[10,11]
Контроль БТК 4,32
Контроль БТК на предмет мех. пошкоджень тощо 2,81 К.25[10,11]
Контроль вірності СПК 1,51 К.25[10,11]
Складання 4,3
Обезжирювання 0,5
Скласти дет.поз 2 з поз 3 3,3 К.38[10,11]
Контроль БТК 0,5 К.25[10,11]
Зварювання 8,2
Прихопити 0,7
Зварити 2,6 [10][10,11]
Зачистити 4,2 K.61[10,11]
Контроль 0,7 К.25[10,11]
Складання 4,3
Обезжирювання 0,5
Скласти СБ- 2 з дет. поз. 4 3,3 К.38[10,11]
Контроль БТК 0,5 К.25[10,11]
Зварювання 7,0
Прихопити 0,6
Зварити 2,3 [10]
Зачистити 3,6 K.61[10,11]
Контроль 0,5 К.25[10,11]
Складання 5,0
Обезжирювання 0,5
Скласти СБ -3 з СБ- 1 3,9 К.38[10,11]
Контроль БТК 0,6 К.25[10,11]
Зварювання 7,2
Прихопити 0,8
Зварити 2,5 [10]
Зачистити 3,4 K.61[10,11]
Контроль 0,5 К.25[10,11]
Переміщення L=7м 11,23
Відправити деталь на склад К 9,10,11 [10]Загальні норми часу на виготовлення виробу:

Складання -∑tшт = 103,25 хв

Зварювання-∑tшт =76,2 хв

Контроль-∑tшт =23,2 хв

Переміщення-∑tшт =15,3 хв
2.10 Визначення витрат прокату.

Визначення витрат прокату визначається з потреб у прокаті на виробництво зварювальних конструкцій по кожній групі сортименту та визначається за формулою:

(3.1.1) [ 10 ]

де: - витрати прокату на деталь, кг

- чиста вага деталі згідно креслення, кг

- коефіцієнт витрат матеріалів по галузям виробництва.

Gптруба = 0,310*1,14 = 0,3534 , кг

GпГорловина = 0,250*1,14 = 0,285 , кг

GпРебро= 0,435*1,14 = 0,4959 , кг

Таблиця 10. Витрати прокату при виготовленні зварної конструкції

№ п/п Назва деталі Кіль кість Прокат Вага деталі кг Кп Витрати прокату
СБ- 1 - 0,730 -
СБ- 1 - 0,175
Труба труба 0,310 1,14 0,3534
Горловина проф. 0,250 1,14 0,285
Ребро проф. 0,435 1,14 0,4959
Разом: 1,900 Разом: 2,0638

4492035011110978.html
4492068391115956.html
    PR.RU™