Конкурс II. Ділове мовлення

123

Cценарій

Ділова гра: конкурс між двома командами (кожна представляє уявну комерційну фірму)


Мета. Розвивати творчі здібності та ділові якості дітей, навчити дітей орієнтуватися в світі бізнесу, приймати самостійні рішення.

Обладнання. Столи, стільці, апаратура, карточки із завданнями.

Для участі у грі дітей потрібно розділити на дві команди. Кожна команда - це окрема комерційна фірма, яка повинна визначитися з напрямом своєї діяльності, створити штат працівників: директор, заступник директора , бухгалтер, офіс-менеджер, ме­неджер з питань реклами, менеджер з питань збуту та постачання продукції і т.п. (залежно від діяль­ності фірми та кількості членів команди).

Ведуча. Добрий день, панове!

Ми зібралися сьогодні для того, щоб взяти участь у діловій грі.

Світ бізнесу величезний і різноманітний, заплута­тися в ньому дуже легко, особливо вам, по­чатківцям, і ми сподіваємось, що саме ця гра допо­може вам краще орієнтувалися в ньому . Що ж, хай вам завжди посміхається фортуна!

Зараз хочу вам представити всіх учасників сьогоднішньої зустрічі.

(Представлення команд. Представлення членів журі).

Ведуча. Отже, ми починаємо гру.

Конкурс І. Представлення своєї компанії

Діяльність будь-якого початківця або вже досвідченого бізнесмена, цілого підприємства завж­ди пов'язана з ринком, де і виставляється про­дукція, товар, вид послуг, те, чим займається фірма для продажу чи обміну. Тут здійснюються різні ко­мерційні операції, укладаються контракти. Тож сьо­годні маємо нагоду організувати і показати свою першу комерційну операцію, а саме: представити рекламну кампанію своєї фірми.

(Проведення конкурсу. Команди повинні підготу­ватися заздалегідь).

Конкурс II. Ділове мовлення

Ведуча. Ми часто в діловому житті використовуємо різні документи: це контракти, угоди, діло, листи. Ділове листування для ділового спілкування має величезне значення.

Поштове відправлення - лист - і в наш час, не зважаючи на існування телефону, комп'ютерного зв’язку, має велике значення. І розмова у нас зараз підесаме про ділові папери, листи. Тепер ви знаєте дещо про ділові листи, ділові папери, про правила їхнього

написання, про їх значення в діловому житті та розповсюдженні комерційних пропозицій. Треба ще сказати, що діловий лист допоможе створити хороше враження про діяльність вашої компанії при певних заочних контактах із партнерами із-за кордону.

Пам'ятайте, що юридично вірно оформлений лист написаний хорошою мовою, на фірмовому бланку є важливим компонентом успіху.

Ділові люди також повинні володіти інтуїцією бізнесмена. Пропонуємо вам, спробувати свої сили у складанні ділового листа, для цього кожна компанія повинна відрядити по 2 секретаря-рефе­рента. А зараз - завдання.Кожна кампанія зачитає своєму супернику підго­товлений діловий лист-пропозицію.

Вам необхідно написати лист-відмову, оскільки ваша компанія, з відомих вам причин, не може прийняти пропозицію чи виконати цю роботу. Про це ви і повідомляєте у своєму листі.

Але пам'ятайте, що справжні ділові люди - люди ввічливі і освідченні,, прагнуть все правильно і зро­зуміло викласти в своєму листі у ввічливій формі (можливо, хтось із вас вважає Інакше і захоче відмовити в категоричній формі без пояснення при­чини. Це ваше право). Лист ні в якому разі не пови­нен скомпрометувати вашу фірму, навіть у випадку відмови. Можливо, ви порадите: до кого звернутися за допомогою. Все може статися у світі бізнесу, вам ще прийдеться, можливо, підтримувати ділові сто­сунки із цією фірмою. Оцінюватись буде пра­вильність складання листа, його грамотність.

(Проводиться конкурс).

Ведуча. Наступне завдання - це обов'язкова участь в аукціоні назв ділових доку­ментів.

Отже, ви згадуєте по черзі назву будь-якого діло­вого документу, а хто називає останній, той і буде переможцем.


4489215871577883.html
4489260288018157.html
    PR.RU™