Загальні положення. Виконання команд “СТАВАЙ”, “РІВНЯЙСЬ”, “СТРУНКО”, “ВІЛЬНО”, “ЗАПРАВИТИСЬ”.

Стройовий статут визначає стройові прийоми і рухи без зброї та із зброєю; строї підрозділів та військових частин у пішому порядку і на машинах; порядок виконання військового вітання, проведення стройового огляду; місце Бойового Прапора військової частини у строю, порядок його внесення і винесення; обов’язки військовослужбовців перед шикуванням і в строю та вимоги до їх стройового навчання.

Навчальні питання:

Загальні положення. Виконання команд “СТАВАЙ”, “РІВНЯЙСЬ”, “СТРУНКО”, “ВІЛЬНО”, “ЗАПРАВИТИСЬ”.

Загальні положення (Розділ I)

Строї та управління ними

Ст. 1. Стрій - визначене Стройовим статутом Збройних Сил України (далі - Статут) розміщення військовослужбовців, підрозділів і частин для їх спільних дій у пішому порядку та/або на машинах.

Ст. 2. Шеренга - стрій, у якому військовослужбовці розміщені один біля одного на одній лінії.

Лінія машин - стрій, у якому машини розміщені на одній лінії одна біля одної.

Ст. 3. Фланг - правий (лівий) край строю. Під час поворотів строю назви флангів не змінюються.

Ст. 4. Фронт - бік строю, до якого військовослужбовці повернені обличчям, а машини - лобовою частиною.

Ст. 5. Тильний бік строю - бік, протилежний фронту.

Ст. 6. Інтервал - відстань по фронту між військовослужбовцями (машинами), підрозділами та частинами.

Ст. 7. Дистанція - відстань у глибину між військовослужбовцями (машинами), підрозділами та частинами.

Ст. 8. Ширина строю - відстань між флангами.

Ст. 9. Глибина строю - відстань від першої шеренги (військовослужбовця, що стоїть попереду) до останньої шеренги (військовослужбовця, що стоїть позаду), а під час дій на машинах - відстань від першої лінії машин (машини, що стоять попереду) до останньої лінії машин (машини, що стоять позаду).

Ст. 10. Двошеренговий стрій - стрій, у якому військовослужбовці однієї шеренги розміщені за військовослужбовцями іншої шеренги на відстані одного кроку (витягнутої руки, покладеної долонею на плече військовослужбовця, що стоїть попереду). Шеренги поділяються на першу та другу. Після повороту строю назви шеренг не змінюються.

Ряд - два військовослужбовці, що стоять у двошеренговому строю один за одним. Якщо за військовослужбовцем першої шеренги не стоїть військовослужбовець другої шеренги, такий ряд називається неповним; останній ряд завжди має бути повним.

Після повороту двошеренгового строю кругом військовослужбовець неповного ряду самостійно стає у першу шеренгу.

Ст. 11. Одношеренговий (шеренга) і двошеренговий строї можуть бути зімкнутими або розімкнутими.

У зімкнутому строю військовослужбовці в шеренгах розміщені по фронту один від одного з інтервалами на ширину долоні між ліктями.У розімкнутому строю військовослужбовці в шеренгах розміщені по фронту один від одного з інтервалами на один крок або з інтервалами, які визначає командир.

Ст. 12. Колона - стрій, у якому військовослужбовці або підрозділи (машини) розміщені один (одна) за одним (одною) на дистанціях, установлених цим Статутом або командиром.

Колони можуть бути вишикувані по одному, по два, по три, по чотири та більше військовослужбовців.

Колони застосовуються для шикування військовослужбовців, підрозділів і частин у розгорнутий або похідний стрій.

Ст. 13. Розгорнутий стрій - стрій, у якому військовослужбовці, підрозділи (машини) вишикувані на одній лінії по фронту в одношеренговому чи двошеренговому строю (в лінію машин) або в лінію колон з інтервалами, встановленими цим Статутом або командиром.

Розгорнутий стрій застосовується для проведення перевірок, розподілу, оглядів, парадів, а також в інших необхідних випадках.

Ст. 14. Похідний стрій - стрій, у якому підрозділ вишикуваний у колону або підрозділи в колонах вишикувані один за одним на дистанціях, установлених цим Статутом або командиром.

Похідний стрій застосовується для пересування підрозділів, проходження урочистим маршем або з піснею та в інших необхідних випадках.

Ст. 16. Управління строєм здійснюється командами та розпорядженнями, які подає командир голосом, сигналами та особистим прикладом і які передаються за допомогою технічних і рухових засобів.

Ст. 17. Команди поділяються на підготовчу та виконавчу, проте можуть бути лише виконавчі.

Підготовча команда подається чітко (виразно), гучно і протяжно, щоб військовослужбовці зрозуміли, яких дій вимагає від них командир.

За підготовчою командою військовослужбовці, які перебувають в строю, приймають стройове положення, під час руху переходять на стройовий крок, а поза строєм повертаються в бік начальника й приймають стройове положення.

Виконавча команда (далі друкується великими літерами) подається після паузи гучно, уривчасто і чітко. Така команда здійснюється негайно і точно.З метою привернути увагу підрозділу або окремого військовослужбовця в підготовчій команді, у разі потреби, називається підрозділ або військове звання військовослужбовця. Наприклад: “Взвод (3-й взвод) - СТІЙ”; “Рядовий Левченко, кру-ГОМ”.

Під час виконання прийомів із зброєю у підготовчій команді може зазначатися назва зброї, наприклад: “Автомати на - ГРУДИ”; “Кулемети на ре-МІНЬ” тощо.

Ст. 21. Під час навчання допускається виконання зазначених у цьому Статуті стройових прийомів і рухів за розподілом, а також з допомогою підготовчих вправ, наприклад: “Автомат на груди, за розподілом: роби - РАЗ, роби - ДВА, роби - ТРИ”; “Праворуч, за розподілом: роби - РАЗ, роби - ДВА”.

Ст. 23. Шикування військовослужбовців, підрозділів здійснюється за командою “СТАВАЙ”. За цією командою треба швидко стати в стрій на визначені цим Статутом інтервал і дистанцію, підбори поставити разом, а носки розвести по лінії фронту на ширину стопи; дивитися прямо перед собою.

Ст. 27. Стройове положення приймається за командою “СТРУНКО”.

За цією командою слід триматися прямо, без напруження, підбори поставити разом, а носки розвести по лінії фронту на ширину стопи; ноги в колінах випрямити, але не напружувати їх, груди підняти, а все тіло трохи подати вперед; живіт втягти; плечі розвернути; руки опустити так, щоб кисті, повернені долонями всередину, були збоку стегон, а напівзігнуті пальці торкалися стегна; голову тримати високо й прямо, не виставляючи підборіддя; дивитися перед собою; бути готовим до негайної дії.

Стройове положення на місці приймається без команди під час віддання й отримання наказу, доповіді, виконання Державного Гімну України, а також під час військового вітання й подання команд.

Ст. 28. За командою “ВІЛЬНО” слід послабити в коліні праву або ліву ногу, але не можна зрушувати з місця, треба бути уважним і не розмовляти.

За командою “ЗАПРАВИТИСЬ”, не залишаючи свого місця в строю, потрібно поправити зброю, обмундирування та спорядження; у разі потреби вийти із строю - звернутися за дозволом до безпосереднього начальника; можна розмовляти й курити тільки з дозволу старшого командира.

Перед командою “ЗАПРАВИТИСЬ” подається команда “ВІЛЬНО”.

Ст. 29. Для зняття головних уборів подається команда “Головні убори (головний убір) - ЗНЯТИ”, а для надівання - “Головні убори (головний убір) - НАДІТИ”. У разі потреби поодинокі військовослужбовці знімають і надівають головні убори без команди.

Знятий головний убір слід тримати у лівій вільно пущеній руці кокардою вперед.

Ст. 93. У разі потреби вирівняти відділення (взвод) на місці подається команда “РІВНЯЙСЬ” або “Ліворуч - РІВНЯЙСЬ”.

За командою “РІВНЯЙСЬ” усі, крім правофлангового, повертають голову праворуч (праве вухо вище від лівого, підборіддя трохи підняте) і вирівнюються так, щоб кожен бачив груди четвертої особи, вважаючи себе першим. За командою “Ліворуч - рівняйсь” усі, крім лівофлангового, повертають голову ліворуч (ліве вухо вище від правого, підборіддя трохи підняте).

Під час рівняння військовослужбовці можуть трохи пересуватися вперед, назад або в той чи інший бік.

Після закінчення рівняння подається команда “СТРУНКО”, за якою всі військовослужбовці швидко повертають голову прямо.

За командою “Відділення (взвод) - РОЗІЙДИСЬ” військовослужбовці виходять із строю. Для збору подається команда “Відділення (взвод) - ДО МЕНЕ”, за якою військовослужбовці бігом збираються до командира і за його додатковою командою шикуються.

Обов’язки військовослужбовців перед шикуванням і в строю

Ст. 25. Командир зобов’язаний:

- визначити місце, час, порядок шикування, форму одягу та спорядження, а також озброєння і техніку; у разі потреби призначати спостерігача;

- перевіряти й знати наявність у строю підлеглих свого підрозділу (підрозділів, частини), озброєння, техніки, боєприпасів, засобів індивідуального захисту та шанцевого інструменту;

- перевіряти зовнішній вигляд підлеглих, а також наявність спорядження і правильність його припасування;

- підтримувати дисципліну в строю і вимагати точного виконання підрозділами команд і сигналів, а військовослужбовцями - своїх обов’язків у строю;

- під час подання команд у пішому строю приймати стройове положення;

- проводити зовнішній огляд озброєння і техніки, якщо підрозділи шикуються з нею; перевіряти наявність і справність обладнання для перевезення особового складу, а також правильність кріплення матеріальної частини, що перевозиться; нагадувати особовому складові заходи безпеки; під час руху додержуватися визначених дистанцій, швидкості та правил руху.

Ст. 26. Військовослужбовець зобов’язаний:

- перевіряти справність своєї зброї, закріплених за ним озброєння й техніки, боєприпасів, засобів індивідуального захисту, шанцевого інструменту, обмундирування та спорядження;

- мати коротку охайну зачіску;

- охайно заправляти обмундирування, правильно надівати та припасовувати спорядження, допомагати товаришеві усувати помічені недоліки;

- знати своє місце в строю, ставати до строю швидко, без метушні; під час руху зберігати рівняння, інтервал і дистанцію; не виходити із строю (машини) без дозволу;

- у строю без дозволу не розмовляти, додержуватися цілковитої тиші; бути уважним до наказів (розпоряджень) і команд (сигналів) свого командира, виконувати їх швидко й точно, не заважаючи іншим;

- передавати накази (розпорядження), команди (сигнали) без перекручень, гучно й чітко.


4488889682144542.html
4488926927703333.html
    PR.RU™